Bild på mig

Det är jag som är Felix!

Körsångare, Motorcykelentusiast och blivande Webbutvecklare

Presentation

Hejsan, jag heter Felix Bardén, är 26 år gammal och kommer från Sundsvall. Jag har ett flertal intressen som jag brinner för, inklusive körsång, köra motorcykel och inte minst kodning!

Min framtidsvision är att eventuellt kunna arbeta som webbutvecklare på heltid. Det är där jag ser mig själv trivas och blomstra, och jag är fast besluten att följa den drömmen.

Mitt huvudmål med den nuvarande studien är att utöka mina kunskaper inom kodning och få en djupare förståelse för ämnet. Jag ser det som en väg till vidare utbildning inom webbutveckling.

Jag har satt höga mål för mig själv och strävar efter att uppnå betyget “A” i den här kursen. Jag är redo att arbeta hårt och lära mig så mycket som möjligt för att nå mitt mål.

Sång

Musiken har varit en stor del av mitt liv och utgjort en stadig grundpelare för min personlighet. Oavsett var jag befinner mig eller vilka aktiviteter jag ägnar mig åt, har musiken alltid varit vid min sida.

I dag ägnar jag mig åt sång både hemma och tillsammans med min kör. Min resa som körsångare började år 2018, och sedan dess har jag varit mycket engagerad. Jag har haft den äran att vara en del av två spetskörer: “Nationella Ungdomskören” och “Sveriges Ungdomskör”, samt en lokal kör vid namn “Cantus”, där jag fortfarande sjunger aktivt. Genom dessa gemenskaper har jag fått möjligheten att knyta nära relationer med mycket begåvade körsångare och sjunga under ledning av fantastiska dirigenter. Dessutom har jag utforskat min egen sångförmåga genom att uppträda som solist, vilket har hjälpt mig att utveckla min personliga talang.

Inom musiken finner jag en plats där jag kan vara mig själv och uttrycka mig fritt och genuint. Oavsett hur utmanande mitt liv kan vara, finner jag alltid tröst och styrka i musiken, som förmår föra mig tillbaka till mitt sanna jag.

Motorcykel

Att ta motorcykelkörkort är en känsla av frihet som är svår att beskriva. Självklart ger bilkörkortet också en viss frihet, men dessa två upplevelser är fullständigt olika.

I en bil är du skyddad från väder och vind, och om något skulle hända, har du vanligtvis en lägre skaderisk. Men på en motorcykel befinner du dig konstant på gränsen mellan liv och död, med en medvetenhet om att alla andra trafikanter är potentiella hot.

Det är en intensiv upplevelse när jag är som närmast döden, som jag känner mig mest levande.

Kod

Jag har alltid haft en djup beundran för dem som kan koda flytande, men samtidigt har jag alltid trott att jag inte skulle kunna nå upp till deras nivå.

Under min grundskoletid tog jag en enkel kurs i HTML, och det gick överraskande bra. Jag kunde förstå logiken bakom koden, och mycket av det jag lärde mig stannade i mitt minne när jag senare skulle återvända till programmering.

Jag fick även en grundläggande förståelse för C#, men insåg snabbt att skriva hundratals rader kod utan att se någon uppenbar förändring inte var min grej.

Det var då någon föreslog att jag skulle ge Frontend-utveckling en chans igen. Varje “p”-tag jag skrev skapade brödtext, och varje “h”-tag skapade en rubrik. Jag kunde se hur varje rad av kod påverkade resultatet, och i den stunden insåg jag att det här var något jag verkligen ville lära mig och utvecklas inom.